Dağıtıcı

Mektup, gazete vb. şeyleri dolaşarak dağıtan kimseye dağıtıcı denir. Ayrıca bir malı belirli bölgelere gönderen kuruluşa bu isim verilir. Bu kelime genellikle dağatıcı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı dağıtıcı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

dağatıcı (Yanlış kullanım)

dağıtıcı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Dağıtıcı firma suları belirlenen noktalara ulaştırmayı başardı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Yâr Yâr şeklinde yazıldığı zaman, sevgili ve yavuklu anlamlarında […]
  • Çalakılıç Durmadan kılıç sallayarak anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Başyazarlık Başyazar olma durumu, başmuharrirlik, sermuharrirlik anlamına […]
  • Beşikdüzü Trabzon iline bağlı ilçelerden birisidir. Bitişik ve büyük […]
  • Bilmiyor musunuz? “mi” soru edatı her zaman ayrı yazılır. Kendinden önce gelen […]
  • Tümdengelim Tümel bir önermeden tikel bir önermeye, yasalardan olaylara, […]

Yorum yapın