Dağıtıcı

Mektup, gazete vb. şeyleri dolaşarak dağıtan kimseye dağıtıcı denir. Ayrıca bir malı belirli bölgelere gönderen kuruluşa bu isim verilir. Bu kelime genellikle dağatıcı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı dağıtıcı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

dağatıcı (Yanlış kullanım)

dağıtıcı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Dağıtıcı firma suları belirlenen noktalara ulaştırmayı başardı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Karagözcü Karagöz oyunu oynatan kimse, hayalci, hayalî, hayalbaz. Karagöz […]
  • Türkiye’deki Türkiye hiç kuşkusuz bir özel addır. Özel adlara gelen bir ek […]
  • Kiralık mı? “mi” soru edatı her zaman ayrı yazılır. Kendinden önce gelen […]
  • Büyüyeceğim Kurşunkalem açmakta kullanılan türlü biçimlerdeki kesici […]
  • Elhamdülillah Elhamdülillah kelimesi "Allah'a şükür" anlamında kullanılan bir […]
  • Makaralı Kuş Sürekli ve uzun uzun öten kuştur. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın