Dağıtmak

Toplu durumda bulunanları birbirinden uzaklaştırmak veya ayırmak anlamına gelir. Pay etmek, düzenini bozmak, ulaştırmak, yenilgiye uğratmak, feshetmek, kurulu düzeni bozmak, gücünü azaltmak, kendinden geçmek gibi anlamlarda da kullanılır. Bu kelime genellikle dağatmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı dağıtmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

dağatmak (Yanlış kullanım)

dağıtmak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Düşman ordusunu çil yavrusu gibi dağıtırlardı.” – Yahya Kemal Beyatlı

“Cebinden cüzdanını çıkarıp çocukları için harçlık dağıttı.” – Lâtife Tekin

“Selamlar dağıtarak telaşsız ve yorgun bana doğru yürüyordu.” – Refik Halit Karay

Kooperatifi dağıttılar.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Defolma Defolmak işi anlamına gelir. Bu kelime genellikle def […]
  • İç tüzük Bir meclisin, kurumun, kuruluşun vb. iç işleyişini düzenleyen […]
  • Yardımsever Hayırsever anlamına gelir. Bu kelime genellikle yardım […]
  • Başeczacı Sağlık kuruluşlarında eczacılık hizmetlerinin yürütülmesinden […]
  • Kelebek Pulkanatlılardan, yaklaşık yüz yetmiş bin türü bulunan, gövdesi […]
  • Trend Bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelme, meyil, […]

Yorum yapın