Dağıtmak

Toplu durumda bulunanları birbirinden uzaklaştırmak veya ayırmak anlamına gelir. Pay etmek, düzenini bozmak, ulaştırmak, yenilgiye uğratmak, feshetmek, kurulu düzeni bozmak, gücünü azaltmak, kendinden geçmek gibi anlamlarda da kullanılır. Bu kelime genellikle dağatmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı dağıtmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

dağatmak (Yanlış kullanım)

dağıtmak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Düşman ordusunu çil yavrusu gibi dağıtırlardı.” – Yahya Kemal Beyatlı

“Cebinden cüzdanını çıkarıp çocukları için harçlık dağıttı.” – Lâtife Tekin

“Selamlar dağıtarak telaşsız ve yorgun bana doğru yürüyordu.” – Refik Halit Karay

Kooperatifi dağıttılar.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Bülbül çanağı Çok ufak kâselere verilen isimdir. Bülbül çanağı genellikle […]
  • Kırk iki 41 ve 43 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle […]
  • Yapı taşı Binanın ağırlığını çeken esas taş. Esas, temel anlamına gelir. […]
  • On bir 10 ve 12 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle […]
  • Vaat etmek Bir işi yapacağına söz vermek, davranışıyla, tutumuyla ya da […]
  • Umurgörmüş Önemli görevlerde bulunmuş (kimse). Görgülü, olgun (kimse). […]

Yorum yapın