Dair

Bir konu üzerine olan, üzerine, konusunda, … ile ilgili, üstüne anlamına gelir. Bu kelime genellikle dahir şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı dair şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

dahir (Yanlış kullanım)

dair ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Yarına kadar sarhoşluğu geçer, ben de sarhoş olmadığına dair rapor veririm.” – A. Gündüz


Diğer Doğru Yazımlar

  • Gayrimuntazam Düzensiz, dağınık anlamına gelir. Bu kelime genellikle gayri […]
  • Layenkati Kesintisiz, aralıksız anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Yepyeni Hiç kullanılmamış, çok yeni anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Voleybol Bir ağ ile ortasından ikiye bölünmüş bir alanda, altışar […]
  • Her biri Tek tek hepsi, varolanların her tanesi anlamına gelir. Bu […]
  • Tuvalet Yıkanma, tıraş olma, giyinme, süslenme işine verilen isim, […]

Yorum yapın