Daireli

Dairesi olan anlamına gelir. Bu kelime genellikle dayireli şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı daireli/span> şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

dayireli (Yanlış kullanım)

daireli ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Katları dörder odalı, bir mutfak, bir sofa dört daireli bir apartmana sahibiz.” – Sait Faik Abasıyanık


Diğer Doğru Yazımlar

  • Afetzede Deprem, su baskını, salgın hastalık gibi bir doğa olayına […]
  • Tatlı bela Sevildikleri için verdikleri sıkıntı ve üzüntülere katlanılan […]
  • İpuçlarıyla Aranan şeye, gerçeğe ulaşmayı sağlayabilecek olan belirti, iz, […]
  • Hint-Avrupa Hint-Avrupa dil ailesinde yer alan diller. Bu dilleri konuşan […]
  • On para Çok az (para) anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Asilzade Soylu anlamına gelir. Bu kelime genellikle asil zade şeklinde […]

Yorum yapın