Daireli

Dairesi olan anlamına gelir. Bu kelime genellikle dayireli şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı daireli/span> şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

dayireli (Yanlış kullanım)

daireli ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Katları dörder odalı, bir mutfak, bir sofa dört daireli bir apartmana sahibiz.” – Sait Faik Abasıyanık


Diğer Doğru Yazımlar

  • Suistimal Suistimal kelimesi görev, yetki vb.ni kötüye kullanma anlamına […]
  • Ana kara Coğrafya kıta anlamına gelir. Bu kelime genellikle anakara […]
  • Dalgakıran Kıyıdaki yapıları, tekneleri, dalgaların yıpratıcı etkisinden […]
  • Helecan Kalp çarpıntısı, çırpıntı anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Mal olmak Belli bir paraya yaptırılmış, çıkmış olmak, bir iş, herhangi […]
  • Cadaloz Çok konuşan, huysuz ve şirret kadınlara söylenen bir sözdür. […]

Yorum yapın