Daktilografi

Yazı makinesi ile yazı yazma işi anlamına gelir. Bu kelime genellikle dakdilografi, taktilografi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı daktilografi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

dakdilografi (Yanlış kullanım)

taktilografi (Yanlış kullanım)

daktilografi✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Hızlı yazabilmek için daktilografi metinleri ile çalışıyor.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Delegasyon Herhangi bir topluluğu temsil etmekle görevli yetkili kurul […]
  • Ankara’dadır Ankara özel bir isimdir. Özel isimlere gelen ekler bazı […]
  • Teyakkuz Uyanıklık anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Türkçeden Dil isimlerine getirilen ekler ayrı yazılmaz. […]
  • Büluğ Türk Dil Kurumuna göre büluğ kelimesi ergenleşme anlamına […]
  • Her yer Var olan bütün mekanlar, alanlar anlamında kullanılır. […]

Yorum yapın