Daldan dala

Bir daldan bir dala atlayarak anlamına gelir. İsim durum ekleri ve iyelik ekiyle yapılan ikilemeler de ayrı yazılır. Bu kelime genellikle daldandala şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı daldan dala şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

daldandala (Yanlış kullanım)

daldan dala ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Kuş daldan dala konup duruyordu”


Diğer Doğru Yazımlar

  • Yüz aklığı İftihar edilecek, onurlanacak durum anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Virgülüne Yazıda, tümcelerdeki söz öbeklerini, tümcecikleri, birbiri […]
  • Senlibenli Sen diyebilecek denli yakınlık içinde, aşırı bir biçimde samimi […]
  • Öleyazmak Az kalsın ölmek, ölme tehlikesi atlatmak anlamına gelir. Bu […]
  • Kambriyen Birinci Çağın ilk dönemi ve bu dönemde oluşmuş yer katmanları […]
  • Yan cümle Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, […]

Yorum yapın