Dalgaölçer

Oluşan dalgaların yüksekliğini ve derinliğini ölçen alet anlamına gelir. Bu kelime genellikle dalga ölçer şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı dalgaölçer şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

dalga ölçer (Yanlış kullanım)

dalgaölçer ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Dalgaölçer, bir elektromanyetik dalga boyunca eşit fazın ardışık dalga cepheleri arasındaki mesafeyi belirler.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Zigana Geçidi Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, […]
  • Hamilikart Tavsiye edildiği üzerinde yazılı olan kartı, pusulayı taşıyan […]
  • Beytülmal Devletin hazinesi anlamına gelen bir kelimedir. Dilimizde bazı […]
  • Alışılagelme Alışılagelmek işi anlamına gelir. Bu kelime genellikle alışıla […]
  • Gayritabii Sıra dışı, acayip ve acayip bir şekilde anlamlarına gelir. Bu […]
  • Dalgacı Mahmut Yapılması gerekli bir işi benimsemeyen kimse, kaytarıcı […]

Yorum yapın