Dalgaölçer

Oluşan dalgaların yüksekliğini ve derinliğini ölçen alet anlamına gelir. Bu kelime genellikle dalga ölçer şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı dalgaölçer şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

dalga ölçer (Yanlış kullanım)

dalgaölçer ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Dalgaölçer, bir elektromanyetik dalga boyunca eşit fazın ardışık dalga cepheleri arasındaki mesafeyi belirler.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Pijama Pijama, hafif, genellikle iki parçadan oluşan ve yatmak için […]
  • Düstur Yasaları içine alan kitap ve genel kural anlamlarına gelir. Bu […]
  • Sürnatüralist Doğaüstücü anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Beklemekte Bir iş oluncaya, biri gelinceye değin bir yerde kalmak, durmak […]
  • Çıkabilir miyim? “mi” soru edatı her zaman ayrı yazılır. Kendinden önce gelen […]
  • Eli dar Türk Dil Kurumuna göre eli dar kelimesi maddi olarak sıkıntıda […]

Yorum yapın