Dallanıverme

Dallanıvermek işini anlatan kelimedir. Dilimizde bazı özel isimlerin ayrı yada bitişik yazılması konusunda kafa karışıklığı olabilmektedir. Bu kelime genellikle dallanı verme şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı dallanıverme şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

dallanı verme (Yanlış kullanım)

dallanıverme✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Söğütler dallanıverdi. Sokaklar gülleniverdi. Seni sevdim diye canan. Kanım kaynadı tutuştu. – Mahmut Nazik


Diğer Doğru Yazımlar

  • İstanbul’daki Bir aitlik durumu belirten "ki" eki, kendinden önceki kelimeye […]
  • Birer Herkese bir anlamında kullanılan bir sıfattır. Bir kelimesine […]
  • Arıtımevi Şeker, petrol vb. maddelerin arıtıldığı yer, tasfiyehane, […]
  • Bir hayli Epey, çok, hayli, oldukça anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Mandolin Aynı değerde ikişer ikişer dizilmiş dört çift teli bulunan, […]
  • Sekülarizm Toplumda ahiretten ve diğer dinî, ruhanî meselelerden ziyade […]

Yorum yapın