Darağacı

İdam cezası alanları asmak için kurulan sehpaya verilen isimdir. Darağacı kelimesi ayrı yazılarak hata yapılır ancak bitişik olması gerekir. Bu kelime genellikle dar ağacı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı darağacı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

dar ağacı (Yanlış kullanım)

darağacı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Atımı bağladım darağacına / Perçemim dolaştı dolambacıma” – Halk türküsü


Diğer Doğru Yazımlar

  • Kefalet Birinin borcunu ödememesi veya verdiği sözü yerine getirmemesi […]
  • Şoke olmak Birdenbire şaşırtmak, hoşa gitmeyecek bir şey yapmak” […]
  • Hiss-i Kable’l-Vukü (önsezi, hadiseleri önceden hissetme). Bu kelime genellikle […]
  • Kuvöz Kuvöz, genellikle zamanından önce doğmuş yani gelişim süresini […]
  • Anjanbuman Dizenin son kelimesiyle sonraki dizeyi başlatma sanatına […]
  • Asimilasyon Özümleme, edinilmiş olan bilgileri kendi öz malı durumuna […]

Yorum yapın