Darbetmek

Özgün biçimleri tek heceli bazı Arapça kökenli kelimeler etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yardımcı fiilleriyle birleşirken ses düşmesine, ses değişmesine veya ses türemesine uğradıklarında bitişik yazılır. Bu kelime genellikle darp etmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı darbetmek  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

darp etmek  (Yanlış kullanım)

darbetmek  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Uzun yol şoförü kadın yolcuyu darbetti.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Kaplumbağa Kaplumbağa kelimesi bileşik & addır. Kaplumbağalar […]
  • İzmarit İzmaritgillerden, pullu ve kılçıklı bir tür küçük balık (Maena […]
  • Fütüvvet Dinî ve mesleki birlik, esnaf teşkilatı anlamına gelir. Bu […]
  • Mutabık kalmak Anlaşmaya varmak, anlaşmak, uyuşmak anlamına gelir.  Arapçadan […]
  • Kullanılagelen Öncelerden beri aynı şekilde kullanılan ve kullanılmaya devam […]
  • İpekgil “-gil” eki özel isimden kesme işaretiyle ayrılmaz. Türkçede […]

Yorum yapın