Darmadağınık

Çok dağınık, (bir şeyi) parçalayıp dağıtmak, (birine) iyice dayak atmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle darma dağınık şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı darmadağınık şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

darma dağınık (Yanlış kullanım)

darmadağınık ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Odası gönlü gibi darmadağınıktı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Ait Türkçe bir kelime olmadığı için halk dilinde telaffuzunda ve […]
  • Gidedurmak -e durmak, devamlılık kavramı veren eylem. Türkçede bu kavram […]
  • İnisiyatif İnisiyatif, karar verme yetkisini kullanan ya da kullanmasını […]
  • Başakşehir Başakşehir, İstanbul’un 39 ilçesinden birisidir. 380.000 […]
  • Tasdikname Tasdikname kelimesi verilen onayı gösteren belge, okulunu […]
  • Dünkü İçinde bulunulan günden bir önceki günle ilgili, bugünden bir […]

Yorum yapın