Darülaceze

Osmanlı döneminde bakıma muhtaç, aciz, zayıf ve yaşlı kimselerin barındığı mekanlara darülaceze denirdi. Sakat ve terk edilmiş kimselerin de ücretsiz olarak bakıldığı bu yerler, üstlendikleri işlev bakımından günümüzdeki huzurevlerine de çok benzerler.

Ta Osmanlı zamanından beri dilimize yerleşen ve aslen Arapça olan darülaceze kelimesi, Türkçe’de düşkünlerevi olarak kendine karşılık bulmuştur. Genelde ise darüleceze şeklinde yanlış kullanımı söz konusudur.

Doğru yazımı:

darüleceze (Yanlış kullanım)

darülaceze ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Geçmişten günümüze birçok padişah, topraklarının dört bir yanına darülacezeler kurdurarak bakıma muhtaç yaşlılara şefkat elini uzatmaktan geri kalmamıştır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Çetin Ceviz Benzetme yoluyla insanın bir niteliğini anlatmak üzere bitki, […]
  • Kadirbilmez Değerbilmez anlamına gelir. Bu kelime genellikle kadir bilmez […]
  • Bluz Vücudun üst bölümüne giyilen, genellikle ince kumaştan yapılan […]
  • Zikzak Art arda birbirine ters yönde açılar yapan (kırık çizgi), sağa […]
  • Bir şeye Herhangi bir nesneye anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Cihanbeyli Konya iline bağlı ilçelerden biri anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın