Darülbedayi

Güzel sanatlar kuruluşu anlamına gelir. Bu kelime genellikle darül bedayi, darulbedayi, darul bedayi, darülbedayı, darül bedayı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı darülbedayi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

darül bedayi (Yanlış kullanım)

darulbedayi (Yanlış kullanım)

darul bedayi (Yanlış kullanım)

darülbedayı (Yanlış kullanım)

darül bedayı (Yanlış kullanım)

darül bedayi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Darülbedayi ismini bulan da doktor ve şair Hüseyin Suat’tı.” – Halit Fahri Ozansoy


Diğer Doğru Yazımlar

  • Çamaşırhane Çamaşırlık anlamına gelir. Bu kelime genellikle çamaşır […]
  • Çiftlik Çiftlik, tarım ve hayvancılık yapmak için, çalışanların da […]
  • Kara kalem Resim yapmada kullanılan kömür kalem. Bu kalemle yapılan […]
  • Alışılagelme Alışılagelmek işi anlamına gelir. Bu kelime genellikle alışıla […]
  • Müsteşrik Doğubilimle uğraşan, doğubilim araştırmaları yapan uzman […]
  • Zelzele Deprem anlamına gelir. Bu kelime genellikle zenzele şeklinde […]

Yorum yapın