Darüleytam

Yetimlerin barındığı yer anlamına gelir. Bu kelime genellikle darül eytam, daruleytam, darul eytam şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı darüleytam şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

darül eytam (Yanlış kullanım)

daruleytam (Yanlış kullanım)

darul eytam (Yanlış kullanım)

darüleytam✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Hizmetçide bir darüleytam kız talebesi güzelliği vardı.” – Sait Faik Abasıyanık


Diğer Doğru Yazımlar

  • Mehmet Emin Yurdakul’dan Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu […]
  • İmkân Yararlanılan uygun şart veya durum, olanak anlamına gelir. Bu […]
  • Karakavuk Hindiba anlamına gelir. Bu kelime genellikle kara kavuk […]
  • Çoluk çocuk Bütün ev halkı, çocuklar da içinde olmak üzere aile topluluğu […]
  • Veryansın Acımadan, hiçbir şey düşünmeden saldırmak, yok etmek, bol bol […]
  • Şimdi Şu anda, içinde bulunduğumuz zamanda anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın