Darüşşifa

Sağlık yurdu anlamına gelir. Bu kelime genellikle darüş şifa, daruşşifa, daruş şifa şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı darüşşifa şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

darüş şifa (Yanlış kullanım)

daruşşifa (Yanlış kullanım)

daruş şifa (Yanlış kullanım)

darüşşifa ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bulundum ben dahi dârüşşifâ-yı Bâbıâlî’de / Felâtun’u beğenmez anda çok dîvâneler gördüm (Ziyâ Paşa).


Diğer Doğru Yazımlar

  • On bir saat Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan beri, on dört gün, […]
  • Arka teker Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, […]
  • Uzun uzun Uzun süre, uzun olarak, uzunca, uzatarak, uzun bir […]
  • Kırk üç 42 ve 44 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle […]
  • Heykeltıraş Heykelci anlamına gelir. Bu kelime genellikle heykel tıraş […]
  • Dakika Dakika, bir saatin diliminin altmışda biri için kullanılan […]

Yorum yapın