Dede Korkut

Korkut Ata (Dede Korkut), Oğuz Türklerinin eski destanlarında yüceltip kutsallaştırılmış; bozkır hayatının geleneklerini ve törelerini çok iyi bilen, kabile teşkilatını koruyan yarı-efsanevi bir bilgedir ve Türkler’in en eski destanı olan Dede Korkut Kitabı’ndaki hikayelerin anlatıcısı ozandır. Bu kelime genellikle Dedekorkut şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Dede Korkut şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Dedekorkut (Yanlış kullanım)

Dede Korkut ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Hikayede Dede Korkut’un diğer hikâyelerinde de olduğu gibi dönemin göçebe Türk kültürünün öykünün tamamında çok belirgin olduğu görülebilir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Pandemi Bir hastalığın bir kıta ya da birkaç ülke üzerinde aynı anda […]
  • Medeni hâl Evli olup olmama durumu anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Zatürre Pnömoni (Zatürre) , öncelikli olarak alveoller olarak bilinen […]
  • Düztaban Doğal ayak kemerinin kaybolması ile oluşan yapısal bozukluk, […]
  • Hodkâmlık Bencillik anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Af buyurun! Af buyurun!, "affedersiniz, affınızı rica ederim" anlamında […]

Yorum yapın