Defaten

Aniden, bir çırpıda anlamına gelen bir kelimedir. Türkçe dilinde bir çok kelime söyleniş farklılıklarından dolayı hatalı yazılır. Bu kelime genellikle defağten, dafaten şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı defaten şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

defağten (Yanlış kullanım)

dafaten (Yanlış kullanım)

defaten✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Parkta oynarken defaten karşıma köpek çıktı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Etanol Alkol anlamına gelir. Bu kelime genellikle etonol şeklinde […]
  • Hüsnühâl İyi hal ve davranış anlamına gelir. Bu kelime genellikle hüsnü […]
  • Dağar Ağzı yayvan, dibi dar toprak kaplara dağar adı verilir. Bunun […]
  • Dörtnala At, dörtnal koşarak anlamına gelir. Bu kelime genellikle dört […]
  • İngilizcenin Hint–Avrupa dil ailesinden, İngiltere’de, İrlanda’da, Amerika […]
  • Müptela Müptela kelimesi bağımlı (Kumara müptela), tutulmuş ( Vereme […]

Yorum yapın