Defaten

Aniden, bir çırpıda anlamına gelen bir kelimedir. Türkçe dilinde bir çok kelime söyleniş farklılıklarından dolayı hatalı yazılır. Bu kelime genellikle defağten, dafaten şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı defaten şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

defağten (Yanlış kullanım)

dafaten (Yanlış kullanım)

defaten✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Parkta oynarken defaten karşıma köpek çıktı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Başsavcı En üst düzeydeki savcı anlamına gelir. Bu kelime genellikle baş […]
  • Kanaatli Kanaatkâr anlamına gelir. Bu kelime genellikle kanağatlı […]
  • Yüz yüze ilişki kümesi Yüz yüze ilişki kümesi, üyeleri arasındaki etkileşmenin yüz […]
  • İki yüzlü İki yanı da yüz olarak kullanılabilen (kumaş) anlamına gelir. […]
  • Harem Selamlık Harem selamlık, bayanların ve erkeklerin bir toplulukta ayrı […]
  • Huşu Alçak gönüllülük, Tanrı'ya boyun eğme, gönlü korku ve saygı ile […]

Yorum yapın