Defetmek

Kovmak, savmak, savuşturmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle def etmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı defetmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

def etmek (Yanlış kullanım)

defetmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Eğer buraya karşı bir tecavüze kalkışırlarsa defedeceğim.” – Aka Gündüz

“Tedhiş kasırgasını üzerlerinden defetmek için hiçbir gösterişi esirgemediler.” – Falih Rıfkı Atay


Diğer Doğru Yazımlar

  • Doğrultman Harekete yön vererek yöneten şey anlamına gelir. Matematik […]
  • Frenk Anglosakson, Cermen veya Latin ırklarının birinden olan kimse […]
  • Ekstra Ekstra, üstün özelliklere sahip ya da fazladan ilave olan, ek […]
  • Ya da TDK'nın yazım kılavuzuna bakıldığında karşımıza tartışmalı ya […]
  • Yardımsever Hayırsever anlamına gelir. Bu kelime genellikle yardım […]
  • Laleli’de Laleli, Fatih İlçesi sınırları içindeki bir semttir. Beyazıt […]

Yorum yapın