Defetmek

Kovmak, savmak, savuşturmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle def etmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı defetmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

def etmek (Yanlış kullanım)

defetmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Eğer buraya karşı bir tecavüze kalkışırlarsa defedeceğim.” – Aka Gündüz

“Tedhiş kasırgasını üzerlerinden defetmek için hiçbir gösterişi esirgemediler.” – Falih Rıfkı Atay


Diğer Doğru Yazımlar

  • Nevir Yüzün rengi, bet beniz anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Alakalı İlgili anlamına gelir. Bu kelime genellikle alağkalı şeklinde […]
  • TBMM’ye Boyut, boyutlar Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Türkiye […]
  • Poliklinik Çeşitli hastalıkların bakıldığı ve hastaların ayakta […]
  • Ropdöşambır Ropdöşambır; ev içinde erkekler tarafından giyilen üstlük […]
  • Anlamazlık Bir şeyi anlamamış, kavrayamamış gibi davranma […]

Yorum yapın