Defetmek

Kovmak, savmak, savuşturmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle def etmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı defetmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

def etmek (Yanlış kullanım)

defetmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Eğer buraya karşı bir tecavüze kalkışırlarsa defedeceğim.” – Aka Gündüz

“Tedhiş kasırgasını üzerlerinden defetmek için hiçbir gösterişi esirgemediler.” – Falih Rıfkı Atay


Diğer Doğru Yazımlar

  • Dejavu Bir yeri daha önce görmüş olma veya bir olayı daha önce yaşamış […]
  • Flebit Toplardamarlarda iç zar yangısı anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Dağdağa Gürültü, patırtı, telaş, karmakarışık durum, sıkıntı anlamına […]
  • On iki 12 ve 13 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle […]
  • Kuşburnu Çalılık ve ormanlık alanlarda yetişen, soluk pembe renkte […]
  • Doğrultuş Doğrultma işi anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın