Defolma

Defolmak işi anlamına gelir. Bu kelime genellikle def olma şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı defolma şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

def olma (Yanlış kullanım)

defolma ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Ben de defolması gerekenleri kollarından tutup birer birer fırlattım.” – Ahmet Kabaklı


Diğer Doğru Yazımlar

  • Kara Maşa Benzetme yoluyla insanın bir niteliğini anlatmak üzere bitki, […]
  • Ermenistan Ermenistan ya da resmî adıyla Ermenistan Cumhuriyeti, Güney […]
  • Rağbet Rağbet kelimesi addır. İstek, arzu, beğenme, ilgi anlamına […]
  • İte kaka Kaba ve hoyrat bir biçimde iterek anlamına gelen ite kaka […]
  • Orta kulak Orta kulak: Temporal kemik içerisinde altı duvarlı bir kemik […]
  • Mirasyedi Kendisine önemli bir miras kalan, mirasa konan kimseler için […]

Yorum yapın