Defolma

Defolmak işi anlamına gelir. Bu kelime genellikle def olma şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı defolma şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

def olma (Yanlış kullanım)

defolma ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Ben de defolması gerekenleri kollarından tutup birer birer fırlattım.” – Ahmet Kabaklı


Diğer Doğru Yazımlar

  • Üst küme Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, […]
  • Tasarım Bir şeyin biçimini kafada oluşturma işi ve bu yolla düşünülmüş […]
  • Telmihen Telmih yoluyla, ima ederek anlamlarına gelir. Bu kelime […]
  • Seremoni Genellikle resmi yerlerde, resmi işlerde uyulması gereken […]
  • Ondan sonra Belirtilen durumu takip eden zaman diliminde anlamına gelir. […]
  • Kaynakça Belli bir konu, yer ve dönemle ilgili yayınları kapsayan veya […]

Yorum yapın