Defolmak

Defolmak, uzaklaşmak, çekilip gitmek anlamında kullanılmakta olup, dilimize arapçadan yerleşmiştir. Kelime, def olmak şeklinde ayrı ayrı değil, birleşik yazılmalıdır.

Doğru yazımı:

def olmak (Yanlış kullanım)

defolmak  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Karşısında kendisinden daha uyanık birini görünce, kuyruğunu kıstırıp defolup gitti.

Okulda sürekli kavga çıkaran öğrenciler, aldıkları uzaklaştırma sonrasında defolup gittiler.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Kedidili Genellikle dondurmanın yanında yenilen bir tür tatlı […]
  • Ziya Gökalp’tan Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu […]
  • Köprü yol Bir vadinin, bir ırmağın üstünden bir karayolunun ya da […]
  • Çanakkale Boğazı’nın Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu […]
  • On dört 13 ve 15 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle […]
  • Gerçekdışı Gerçek olmayan, gerçeğin dışında kalan anlamına […]

Yorum yapın