Defterhane

Osmanlı Devleti sınırlarındaki bütün toprak kayıtlarını içine alan ana defterlerin bulunduğu ve bunlara özgü işlerin görüldüğü daireye denir. Bu kelime genellikle defter hane şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı defterhane şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

defter hane (Yanlış kullanım)

defterhane ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

1847 yılında Mahmut Esat Efendi tarafından “Defterhane-iş Amire Kalemi” adı altında ve taşınmaz mallara ait işlemlerin yapılması amacıyla kurulmuştur.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Seneidevriye Yıl dönümü anlamına gelir. Bu kelime genellikle senei devriye, […]
  • Veraset ilamı Bir kimsenin, bir miras bırakanın mirasçısı olduğunu gösteren […]
  • Başhekim Bir hastaneyi yönetmekle görevlendirilen hekim anlamına gelir. […]
  • Bolometre Işınımölçer anlamına gelen bir kelimedir. Dilimizde bazı […]
  • Bulayım Bulayım kelimesi var olduğu bilinmeyen ya da bilindiği halde […]
  • Cicianne Bazı çocukların, büyükannelerine veya o yaştaki kadın […]

Yorum yapın