Defterhane

Osmanlı Devleti sınırlarındaki bütün toprak kayıtlarını içine alan ana defterlerin bulunduğu ve bunlara özgü işlerin görüldüğü daireye denir. Bu kelime genellikle defter hane şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı defterhane şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

defter hane (Yanlış kullanım)

defterhane ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

1847 yılında Mahmut Esat Efendi tarafından “Defterhane-iş Amire Kalemi” adı altında ve taşınmaz mallara ait işlemlerin yapılması amacıyla kurulmuştur.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Barometre Basınçölçer anlamına gelen bir kelimedir. Bu kelime genellikle […]
  • Başaktörlük Başoyunculuk anlamına gelir. Bu kelime genellikle baş aktörlük […]
  • İnşallah Tanrı uygun görürse, Tanrı isterse”, dilerim ki anlamında bir […]
  • Diyalektolojik Lehçe bilimsel anlamına gelen bir kelimedir. Bu kelime […]
  • Fransızlar Fransa’da yaşayan halk ve bu halkın soyundan olan kimse […]
  • Kaç kere Yapılan eylemin yapılma sayısını sormak için kullanılır. Kaç […]

Yorum yapın