Defterhane

Osmanlı Devleti sınırlarındaki bütün toprak kayıtlarını içine alan ana defterlerin bulunduğu ve bunlara özgü işlerin görüldüğü daireye denir. Bu kelime genellikle defter hane şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı defterhane şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

defter hane (Yanlış kullanım)

defterhane ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

1847 yılında Mahmut Esat Efendi tarafından “Defterhane-iş Amire Kalemi” adı altında ve taşınmaz mallara ait işlemlerin yapılması amacıyla kurulmuştur.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Bijuteri Kuyumcunun yaptığı değerli takıların tamamı. Değerli olmayan […]
  • Eğrelti Otu Eğrelti otu, az ışık alan, rutubetli, gölge yerlerde yetişen […]
  • İzmirli İzmir ilinden olan kimse anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Zihniyet Bir toplumdaki ya da topluluktaki bireylerde, görüş ve inanış […]
  • Affolma Bağışlanma anlamına gelir. Bu kelime genellikle af olma […]
  • Âşık Bir kimseye ya da bir şeye karşı aşırı sevgi ve bağlılık duyan, […]

Yorum yapın