Defterihakani

Osmanlı Devleti’nde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne Defterihakani ismi verilirdi. Özel bir kurumun ismi olduğu için büyük harfle yazılmalıdır. Ayrıca bitişik olması gerekir. Bu kelime genellikle defteri hakani şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı defterihakani şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

defteri hakani (Yanlış kullanım)

defterihakani✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

1530 yılı Defterihakani kayıtlarına göre Ege’nin en büyük Türkmen köyü olduğu bilinmektedir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Teşebbüs Teşebüs, girişim, girişme anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Hacettepe Gerçektir anlamına gelir. Bu kelime genellikle Hacet […]
  • Rahatlamak Üzüntü, sıkıntı, kaygı, tedirginlik, rahatsızlık veren bir […]
  • Bir tek Bir tek kelimesi olumlu cümlelerde, yalnız bir, olumsuz […]
  • Tıraş Sakal ve bıyık gibi yüzde oluşan tüyleri kesme, kazıma […]
  • Almanyalılar Millet isimleri yazılırken büyük harf kullanılır.  -lı eki […]

Yorum yapın