Değdi mi?

“mi” soru edatı her zaman ayrı yazılır. Kendinden önce gelen sözcüğün son hecesindeki ünlüye uyarak “mı, mi, mu, mü” biçimlerini alır. Bu kelime genellikle deydi mi?, değdimi? şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı değdi mi? şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

deydi mi? (Yanlış kullanım)

değdimi? (Yanlış kullanım)

değdi mi? ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Çektiğin bunca sıkıntıya değdi mi?


Diğer Doğru Yazımlar

  • Babında Babında kelimesi maksadıyla, hususunda konusunda anlamına […]
  • Otoriteli Emretme, yaptırma gücüne sahip olan (kimse), otoriter anlamına […]
  • Kör ocak Çocuksuz aile anlamına gelir. Bu kelime genellikle körocak […]
  • Semizotu isim, bitki bilimi Semizotugillerden, etli ve mayhoş yaprakları […]
  • Kedigözü Taşıtların arkasındaki kırmızı renkli işaret lambası. Yollarda […]
  • Önayak Diğerlerine örnek olmak üzere bir işe ilk önce başlamak` […]

Yorum yapın