Değerbilir

Değeri olan şeylere, kimselere önem veren, onları koruyan ya da onlara saygı gösteren (kimse) anlamına gelir. Bu kelime genellikle değer bilir şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı değerbilir şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

değer bilir (Yanlış kullanım)

değerbilir ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Toplum değerbilir olamıyor”


Diğer Doğru Yazımlar

  • İzolasyon İzolasyon; yalıtım anlamında kullanılmaktadır. Genelikle […]
  • 20’nci Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sa­dece […]
  • İlk Çağ En eski zamanlardan başlayarak Batı Roma İmparatorluğu'nun […]
  • Hayvanseverlik Hayvansever, hayvanları seven, haklarını koruyan, onlara iyi […]
  • Sırıl­sıklam Her yanı ıslak, çok ıslak, sırsıklam, ıpıslak anlamına […]
  • görecek miyiz? Soru anlamında ki -mi eki her zaman ayrı yazılır. Bu kelime […]

Yorum yapın