Değil

Değil, kullanıldığı cümlelere olumsuzluk anlamı katan veya birlikte kullanıldığı zarflara olumsuzluk katması istenen bir kelimedir. İnsanlar tarafından genelde cümleye olumsuz anlam katması için kullanılır ve genel kullanımı deyil şeklindedir. Doğru kullanımında ise y harfi yerine ğ harfinin kullanılması gerekmektedir. Y harfi, bu tür kelimelerde ğ harfinin yerine çok kullanılmaktadır fakat bu yanlış kullanımlara yol açmaktadır.

Doğru yazımı:

Deyil (Yanlış kullanım)

Değil ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bana bunları söyleyen patronun oğlu değildi, patronun kendisiydi.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Zade Oğul, evlat, doğmuş anlamına gelir. Bu kelime genellikle zağde […]
  • Bakacağız Bakışı bir şey üzerine çevirmek anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Her hâlükârda Her hâlükârda; her koşulda, kesinlikle anlamında kullanılmakta […]
  • Cefakâr Eziyet eden anlamına gelir. Bu kelime genellikle cefakar […]
  • Göze almak Gelebilecek her türlü zararı ve tehlikeyi önceden kabul etmek […]
  • İnkılap İnkılap, kısaca devrim, reform demektir. Toplum seviyesini […]

Yorum yapın