Değmek

Aralık kalmayıncaya kadar birbirine yaklaşmak, dokunmak, temas etmek anlamına gelir. Bunun dışında, ulaşmak, erişmek, isabet etmek, değerinde olmak gibi anlamlara da gelir. Bu kelime genellikle deymek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı değmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

deymek (Yanlış kullanım)

değmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Kapıdan bir an birbirimize değerek girdik.” – Yusuf Ziya Ortaç

Mektup elime değmedi. Yaşı on beşine değince

Kurşun hedefe değdi.

“Benim ömrümün üç günü üç yüz bin liraya değer.” – Haldun Taner

“Babaannem özel bir kadındı. Anlatılmaya değer.” – Ayla Kutlu

Bütün dünyaya değer gözlerin.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Sivrisinek Sivrisinek kelimesi bir isimdir, hayvan bilimi terimidir. Çift […]
  • Şaibe Art düşünce, hile, eksiklik, kusur, ayıp, kir, leke anlamlarına […]
  • İltimas Haksız yere, yasa ve kurallara uymaksızın kayırma, arka çıkma, […]
  • Nihai İşi sona erdiren, işi kesen, son, sonuncu anlamına gelir. Bu […]
  • Anıtkabir’e Anıtkabir özel bir yer ismidir. Özel isimlere gelen ekler […]
  • Kendi beslek Özbeslenen anlamına gelen kendi beslek kelimesi aynı zamanda […]

Yorum yapın