Değmek

Aralık kalmayıncaya kadar birbirine yaklaşmak, dokunmak, temas etmek anlamına gelir. Bunun dışında, ulaşmak, erişmek, isabet etmek, değerinde olmak gibi anlamlara da gelir. Bu kelime genellikle deymek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı değmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

deymek (Yanlış kullanım)

değmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Kapıdan bir an birbirimize değerek girdik.” – Yusuf Ziya Ortaç

Mektup elime değmedi. Yaşı on beşine değince

Kurşun hedefe değdi.

“Benim ömrümün üç günü üç yüz bin liraya değer.” – Haldun Taner

“Babaannem özel bir kadındı. Anlatılmaya değer.” – Ayla Kutlu

Bütün dünyaya değer gözlerin.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Kovculuk Dedikoduculuk anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Tababet Tıp ve tıp bilgisi anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Özveri Bir iş yaparken çok titiz ve hassas davranmak, özen göstererek […]
  • Aycan’ın Sayılar harflerle de yazılabilir. Aralarında boşluk bırakılır. […]
  • On yedi saat Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan beri, on dört gün, […]
  • İki yüzlü İki yanı da yüz olarak kullanılabilen (kumaş) anlamına gelir. […]

Yorum yapın