Değmek

Aralık kalmayıncaya kadar birbirine yaklaşmak, dokunmak, temas etmek anlamına gelir. Bunun dışında, ulaşmak, erişmek, isabet etmek, değerinde olmak gibi anlamlara da gelir. Bu kelime genellikle deymek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı değmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

deymek (Yanlış kullanım)

değmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Kapıdan bir an birbirimize değerek girdik.” – Yusuf Ziya Ortaç

Mektup elime değmedi. Yaşı on beşine değince

Kurşun hedefe değdi.

“Benim ömrümün üç günü üç yüz bin liraya değer.” – Haldun Taner

“Babaannem özel bir kadındı. Anlatılmaya değer.” – Ayla Kutlu

Bütün dünyaya değer gözlerin.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Gayrimuntazam Düzensiz, dağınık anlamına gelir. Bu kelime genellikle gayri […]
  • Frigorifik Soğutma özelliği olan, soğutucu anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Salkım saçak Kalabalık bir biçimde, parçalara ayrılmış biçimde anlamına […]
  • Barometre Basınçölçer anlamına gelen bir kelimedir. Bu kelime genellikle […]
  • Lağımcı Pis su kanallarını açıp temizleyen işçidir. Düşman kalelerini […]
  • Karekök Karesi verilen bir sayıya eşit olan sayı anlamına gelir. Bu […]

Yorum yapın