Değnek

Değnek, elde taşınabilecek derecede düzgün ağaç, sopa olarak tanımlanmaktadır. Bu sopa ile atılan dayağa da değnek denilmektedir. Bazı kişilerin ğ sesini doğru çıkaramaması nedeniyle deynek şeklinde telaffuz edilmektedir. Fakat doğru telaffuzun değnek şeklinde olması gerekir.

Doğru yazımı:

deynek (Yanlış kullanım)

değnek  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yaşlı teyze o kadar halsizdi ki, koltuk değneğinden aldığı destekle bile ayakta duramadı.

Komşu bahçeden meyve aşırırken, yaşlı amca bizi yakaladı ve değnek atmaya çalıştı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Kâbe Mekke'de bulunan, Müslümanlarca kıble olarak kabul edilen ve […]
  • Ön gösterim Bir temsilin ilk oynanışı veya bir filmin ilk gösterimi, gala […]
  • Fütüvvet Dinî ve mesleki birlik, esnaf teşkilatı anlamına gelir. Bu […]
  • Müteahhit Yapım ya da ticaretle ilgili bir işi başkası adına yapmayı […]
  • Yılankavi Dolambaçlı, dolanarak giden anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Hoparlör Hoparlör, ses cihazları tarafından gönderilen elektrik […]

Yorum yapın