Demoralize olmak

Morali bozulmak anlamında kullanılır. Bu kelime genellikle demorelize olmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı demoralize olmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

demorelize olmak (Yanlış kullanım)

demoralize olmak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Üstüne dökülen meyve suyu demoralize olmasına yetti.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Kethüdalık Kethüdanın yaptığı iş anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Hüsnühâl İyi hal ve davranış anlamına gelir. Bu kelime genellikle hüsnü […]
  • Ajitasyon Ajitasyon,  bir insana karşı duygu sömürüsü yapma anlamına […]
  • Ren Nehri Özel bir yeri anlatırken büyük harfler kullanılır. Ren Nehri […]
  • Ambiyans Hava anlamına gelir. Bu kelime genellikle ambians şeklinde […]
  • Birimkare Bir alanın hesaplanmasında kullanılan uzunluk birimlerinden […]

Yorum yapın