Demoralize

Demoralize kelimesi, morali bozulmuş anlamına gelir. Bu kelime genellikle demorelize şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı demoralize şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

demorelize (Yanlış kullanım)

demoralize ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kendisine yöneltilen hakaretlere rağmen demoralize olmamaya çalıştı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Önayak Diğerlerine örnek olmak üzere bir işe ilk önce başlamak` […]
  • Binnetice Türk Dil Kurumu kelimelerin doğru yazılışlarını ve anlamlarını […]
  • Satılık Satıya, satışa çıkarılmış olan (şey) anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Subasman Subasman; yapının herhangi bir su basması sırasında zarar […]
  • Sanal kart Banka tarafından verilen bir karta bağlı olarak çalışan, kişiye […]
  • Denetlemek Bir işin olması gerektiği yolda yapılıp yapılmadığını anlamak […]

Yorum yapın