Deniz alası

Bir tür alabalıktır. Bu kelime genellikle denizalası şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı deniz alası şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

denizalası (Yanlış kullanım)

deniz alası ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bugün deniz alası tutmayı beklemiyordum. Akşama ziyafet var.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Ehlibeyit Ehlibeyit kelimesi sıkça yanlış yazılan kelimeler arasındadır. […]
  • Hilafıhakikat Gerçek dışı anlamına gelen bir kelimedir. Bu kelime genellikle […]
  • Hasbi Gönüllü ve karşılıksız yapılan anlamında kullanılan hasbi […]
  • Mahvetmek Ortadan kaldırmak, yıkıp yok etmek anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Eş güdümcü Türlü işler arasında düzen ve uyum sağlayan kişilere eş güdümcü […]
  • 8’nci Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sa­dece […]

Yorum yapın