Deniz yolu

Vapur, sandal, deniz otobüsü, feribot gibi deniz taşıtlarının izlemek zorunda oldukları yol anlamına gelir. Bu kelime genellikle denizyolu şeklinde birleşik kullanılarak yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı deniz yolu  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

denizyolu (Yanlış kullanım)

deniz yolu ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bu yaz tatil için uzun soluklu bir plan hazırladık. Çoğunlukla deniz yolunu kullanacağız.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Teamül Bir yerde öteden beri olagelen davranış, tepkime, iş, […]
  • Hıncahınç Ağzına kadar, tıka basa anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Parfümeri Çeşitli kozmetiklerin ve güzel kokuların yapımı ve satımı işi, […]
  • Ateş Balığı Sardalya balığının diğer adıdır. Bu kelime genellikle […]
  • Kızılağaç Gürgengillerden, dişi çiçekleri küçük ve sarımtırak, erkek […]
  • Türklerde Türk milletinde anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın