Denizgülü

Mercanlar sınıfından dokunaçları kısa bir tür hayvandır. Bu kelime genellikle deniz gülü şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı denizgülü şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

deniz gülü (Yanlış kullanım)

denizgülü✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Denizgülü kayalık kıyılarda bol sayıda bulunabilir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Prime time Altın saatler anlamına gelir. Bu kelime genellikle primetime, […]
  • Hamal Ücretle yük taşıyarak geçinen kimse anlamına gelir. Argoda en […]
  • Veraset ilamı Bir kimsenin, bir miras bırakanın mirasçısı olduğunu gösteren […]
  • İthafen İthaf yoluyla anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Doğaüstücülük Doğa yasalarıyla açıklanamayan olayların ve gerçeklerin […]
  • Belediyesi Kurum, kuruluş, kurul ve işyeri adlarına gelen ekler kesmeyle […]

Yorum yapın