Deplase

`Yerini değiştirmek` anlamındaki deplase etmek, `yeri değişmek.` anlamındaki deplase olmak birleşik fiillerinde geçen bir sözdür. Bu kelime genellikle depilase şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı deplase şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

depilase (Yanlış kullanım)

deplase ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Öğretmen sınıftaki dolapları, panolar ile deplase etti.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Bendehane Bendenin ve kölenin evi anlamlarına gelen bir kelimedir. Bazı […]
  • Oğlanevi Evlenme sürecinde erkek tarafına oğlanevi yada erkekevi denir. […]
  • Enflasyonist Enflasyonla ilgili, enflasyona dayanan, enflasyona bağlı […]
  • Aforizm Özdeyiş anlamına gelir. Bu kelime genellikle aforizim şeklinde […]
  • Aral Gölü Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, […]
  • Provokatör Kışkırtmacı anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın