Deplase

`Yerini değiştirmek` anlamındaki deplase etmek, `yeri değişmek.` anlamındaki deplase olmak birleşik fiillerinde geçen bir sözdür. Bu kelime genellikle depilase şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı deplase şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

depilase (Yanlış kullanım)

deplase ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Öğretmen sınıftaki dolapları, panolar ile deplase etti.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Eşgüdüm Bir işle ilgili türlü bağlantılarda ya da birkaç iş arasında, […]
  • Rafineri Arıtımevi anlamına gelir. Bu kelime genellikle rafinari […]
  • Agresif Saldırgan anlamına gelir. Bu kelime genellikle agrasif şeklinde […]
  • Karadeniz Özel isimdir. Çok düşünceli ve durgun görünen kimseler için […]
  • Senlibenli Sen diyebilecek denli yakınlık içinde, aşırı bir biçimde samimi […]
  • Kırk dokuz 48 ve 50 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle […]

Yorum yapın