Desimetre

Bir metrenin onda biri uzunluğunda bir ölçü birimi anlamına gelir. Bu kelime genellikle desi metre şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı desimetre şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

desi metre (Yanlış kullanım)

desimetre ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

5 desimetre kaç santimetre eder?


Diğer Doğru Yazımlar

  • Şiiriyet Şiir olma özelliği anlamına gelen şiiriyet kelimesi harf […]
  • Müsteşrik Doğubilimle uğraşan, doğubilim araştırmaları yapan uzman […]
  • Cankurtaran Hasta veya yaralı taşımaya uygun hazırlanmış özel araç, […]
  • Kontak lens Lens anlamına gelen kontakt lens kelimesinde birkaç hatalı […]
  • Yer almak Bir işi hazırlayanlar arasında bulunmak, ayrılan yerde durmak, […]
  • Bir kısım Bölüm ve parçalardan birkaç tanesi için söylenir. Sayısı belli […]

Yorum yapın