Desimetre

Bir metrenin onda biri uzunluğunda bir ölçü birimi anlamına gelir. Bu kelime genellikle desi metre şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı desimetre şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

desi metre (Yanlış kullanım)

desimetre ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

5 desimetre kaç santimetre eder?


Diğer Doğru Yazımlar

  • Dünya görüşü Evrenin ve hayatın anlamını, amacını, değerini, insan varlığını […]
  • görecek miyiz? Soru anlamında ki -mi eki her zaman ayrı yazılır. Bu kelime […]
  • Düstur Yasaları içine alan kitap ve genel kural anlamlarına gelir. Bu […]
  • Fıçıcılık Fıçının yaptığı işe fıçıcılık denir. Bu kelime genellikle […]
  • Böğürtmek Böğürme işini yaptırmayı anlatmak için kullanılır. TDK'ye göre […]
  • Akilane Akıllıca anlamına gelen akilane kelimesi hatalı yazılan […]

Yorum yapın