Devretmek

Kendi ekseni çevresinde çevrilmek, dönmek, dolaşmak, bir mal üzerindeki sahipliğini ya da hakkını başkasına geçirmek, vermek, aktarmak, bir kitabı baştan sona değin okuyup bitirmek anlamına gelir. Arapçadan dilimize geçen bu kelime genellikle deviretmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı devretmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

deviretmek (Yanlış kullanım)

devretmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Dükkanı devrettik.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Anlamazlık Bir şeyi anlamamış, kavrayamamış gibi davranma […]
  • Zarafet Hoşluk, güzellik, incelik anlamına gelir. Arapçadan dilimize […]
  • Bir yol Bir kez, bir defa anlamına gelir. Bu kelime biryol şekline […]
  • İtaat Eskimiş bir kelimedir. Boyun eğme, buyruğa uyma, söz dinleme […]
  • Hiçbir şey Türkçe sözcük olan hiçbirşey, ayrı yazılmalıdır. Zira Türkçe’de […]
  • Dicle Irmağı Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, […]

Yorum yapın