Dikimhane

Dikimevi anlamına gelir. Bu kelime genellikle dikim hane şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı dikimhane şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

dikim hane (Yanlış kullanım)

dikimhane ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Dikimhanede bulduğu iş sayesinde ailesinin ihtiyaçlarını karşılayabilir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Pruva hattı Gemilerin birbirinin ardı sıra gitmek için aldıkları durum […]
  • Ankara ili Ayrı yazılır ve tırnakla ayrılmaz. Bu kelime genellikle Ankara […]
  • Gelgel İnsanlarımızın kelimeleri yanlış yazma sebeplerinden birisi de […]
  • Ege Denizi Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, […]
  • Türklerde Türk milletinde anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Başkafiye Başkafiye kelimesi, farklı kelimelerle başlayan dize […]

Yorum yapın