Diktatör

Bütün siyasi yetkileri kendinde toplamış bulunan kimseye diktatör denilir. Ayrıca zorba insanları anlatmak için kullanılır. Bu kelime genellikle dikdatör şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı dağıtıcı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

dikdatör (Yanlış kullanım)

diktatör ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“İmparatorluk diktatörü olacağını hayalime bile getirmiyordum.” – Falih Rıfkı Atay

“Herhangi bir diktatörün ismini veya resmini gördüğüm zaman tüylerim diken diken ürperir.” – Mehmet Kaplan


Diğer Doğru Yazımlar

  • Gitti de Bağlaç olan de sözcükleri, cümleleri birbirine bağlayan bir […]
  • Başyazarlık Başyazar olma durumu, başmuharrirlik, sermuharrirlik anlamına […]
  • Eğilim Bir şeyi sevmeye, istemeye ya da yapmaya içten yönelme, insanı […]
  • Fürs Eski Fars halkından olan kimse anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Konjonktür Geçerli durum. Her türlü durum ve şartın ortaya çıkardığı sonuç […]
  • Alman’sınız Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu […]

Yorum yapın