Dil bilimi

Genel olarak dil denen gerçeği ele alan, dillerin doğuşunu, evrimini, gelişmesini, yeryüzüne yayılışını ve aralarındaki ilişkileri ses, biçim, anlam, söz dizimi yönlerinden inceleyen bilimdir. Bu kelime genellikle dilbilimi şeklinde yanlış yazılır. Doğru kullanımı dil bilimi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

dilbilimi (Yanlış kullanım)

dil bilimi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Dil bilimi verilerine uyulmadan dil ile uğraşılmaz.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Erciyes Dağı Erciyes Dağı, Kayseri'nin 25 km güneybatısındaki ovaların […]
  • Yobaz Yobaz kelimesi din konusunda başkalarına baskı yapmaya yönelen, […]
  • Allah’a emanet "Tanrı esirgesin" anlamında birini överken söylenen bir söz. […]
  • On para Çok az (para) anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Patiska Çoğu pamuktan dokunmuş sık ve düzgün bez, hasse, hasa. Bu […]
  • Ayçiçeği Bitki bilimi Birleşikgillerden, sarı renkli çiçeği çok iri […]

Yorum yapın