Dış borç

Devletin ya da onun güvencesi altında kamu kuruluşlarının ya da özel kesim kuruluşlarının dış ülkelerden borç olarak aldıkları para anlamına gelir. Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, küçük, sağ, sol, peşin, bir, iki, tek, çok, çift sözlerinin başa getirilmesiyle oluştu­rulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır. Bu kelime genellikle dışborç şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı dış borç  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

dışborç (Yanlış kullanım)

dış borç ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Türkiye’nin dış borçları bitti.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Dualı Tanrı'ya yalvarmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle duğalı, […]
  • Balıksırtı Balık iskeleti biçiminde birbirine paralel ve çapraz çizgili […]
  • Dekorasyon Dekorasyon, bir yeri süsleme anlamı yanında dekor yapma işi […]
  • Vaat Bir işi yerine getirmek için verilen söz anlamına gelir. Bu […]
  • Müdahale Araya girme, el atma, karışma anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Diyalektik Gerçekliği ve onun çelişmelerini incelemeye yarayan ve bu […]

Yorum yapın