Dış hat

Yurtdışı ulaşımını sağlayan yol anlamına gelir. Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, küçük, sağ, sol, peşin, bir, iki, tek, çok, çift sözlerinin başa getirilmesiyle oluştu­rulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır. Bu kelime genellikle dışhat şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı dış hat şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

dışhat (Yanlış kullanım)

dış hat ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Santrallarda iç ve dış hat aramalar için kullanılacak hat sayısına göre bir sınıflandırma yapılmaktadır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Almanca Dil ve lehçe adları büyük harfle başlar. Bu kelime genellikle […]
  • Kara yolu Kentleri, kasabaları birbirine karadan bağlayan, üzerinde […]
  • Yansı Işığın parlak bir yere çarparak yön değiştirmesi, kaynağına […]
  • Alfabe Bir dilin seslerini gösteren, belirli bir sıraya göre dizilmiş […]
  • Atatürk’ümüzün Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme […]
  • Gidilecektir -tir eki eylemin sonuna geldiği için birleşik yazılır. […]

Yorum yapın