Dışa dönük

Dışla ilişkisi olan anlamına gelen dışa dönük kelimesi aynı zamanda ruh biliminde, çevresiyle iletişim kurmada güçlük çekmeyen, bulunduğu ortama kolayca uyum sağlayabilen, sosyal ilişkileri güçlü kimse anlamına da gelmektedir. Bu kelime genellikle dışadönük şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı dışa dönük şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

dışadönük (Yanlış kullanım)

dışa dönük ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Mizaç ve karakterleri dışa dönük olanlar kendilerini tatmin eden çevrelere ihtiyaç duyarlar.” – Mehmet Kaplan


Diğer Doğru Yazımlar

  • Gerçekdışı Gerçek olmayan, gerçeğin dışında kalan anlamına […]
  • Her biri Tek tek hepsi, varolanların her tanesi anlamına gelir. Bu […]
  • 66’ncı Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sa­dece […]
  • Materyal Gereç anlamına gelir. Fransızcadan dilimize geçen bu kelime […]
  • Bilfarz Söz gelişi anlamına gelir. Bu kelime genellikle bil farz, […]
  • Gayrimuntazam Düzensiz, dağınık anlamına gelir. Bu kelime genellikle gayri […]

Yorum yapın