Dışişleri

Bir devletin öteki devletlerle olan işleri, ilişkileri anlamına gelir. Bileşik ad olan bu kelime genellikle dış işleri şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı dışişleri şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

dış işleri (Yanlış kullanım)

dışişleri ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Dışişleri Bakanlığı’ndan konuyla ilgili gerekli açıklamayı bekliyoruz.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Arasöz Aratümce, bileşik ya da yalın bir tümcede, iki virgül ya da iki […]
  • Malumat Bilgi anlamına gelir. Bu kelime genellikle mağlumat şeklinde […]
  • Her yerde Var olan bütün mekanlarda, alanlarda anlamında kullanılır. […]
  • Dua Yakarış. Tanrı'ya yalvarma, yakarış için söylenen dinî metin […]
  • Tek hücreli Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, […]
  • İddia İddia; olmayan bir yeteneği veya durumu varmış gibi göstermeye […]

Yorum yapın