Diskjokey

Radyo ve diskoteklerde müzik yayınlarını plak veya ses bantları aracılığıyla yöneten kimseye denilir. Bu kelime genellikle disk jokey, discokey şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı diskjokey şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

disk jokey (Yanlış kullanım)

discokey (Yanlış kullanım)

diskjokey ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Partinin diskjokeyi harika parçalar seçmiş.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Osmanlı Devleti’ndeki Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu […]
  • Kontrat Sözleşme anlamına gelir. Bu kelime genellikle kontırat şeklinde […]
  • Keçi Geviş getirenlerden, yeryüzünün her yerinde eti, sütü, derisi […]
  • Grup Grup, ortak özellikleri olan varlık, nesne bütünü, küme olarak […]
  • Çalı kuşu Serçegillerden, çalılık yerlerde yaşayan, başı koyu kırmızı, […]
  • Şeker pancarı Ispanakgillerden, etli kökünden şeker elde edilen bir yıllık […]

Yorum yapın