Divanıhümayun

Padişah divanı anlamına gelen eski bir kelimedir. Bu kelime genellikle divanı hümayun, divanıhumayun şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı divanıhümayun şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

divanı hümayun(Yanlış kullanım)

divanıhumayun(Yanlış kullanım)

divanıhümayun✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Divanıhümayun haftanın dört günü toplanırdı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Son derece Pek çok, çok fazla, son kerte anlamına gelir. Bu kelime […]
  • 1923’ten Tarih bildiren sayılardan sonra gelen ekler kesme işaretiyle […]
  • Hafiften Hafifçe, belli belirsiz, yavaş yavaş: anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Arabozanlık Arabozanın işi, ara bozuculuk, ordubozanlık, fesatlık, […]
  • Santimetre Bir metrenin yüzde biri uzunluğunda bir ölçü birimine verilen […]
  • Keşfetmek Keşfetmek; yeni bir içeriği bulmak, onu bulmak ve yeni […]

Yorum yapın