Diyaloğa

Karşılıklı konuşma anlamına gelir. Bu kelime genellikle diyaloga şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı diyaloğa şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

diyaloga (Yanlış kullanım)

diyaloğa ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Onunla yeniden diyaloğa girmeye hazır değilim.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Refakatçi Hastanelerde hastanın yanında kalan, hastaya yardımcı olan […]
  • El kitabı Herkesin kolaylıkla yararlanması için herhangi bir konuda, […]
  • Akaryakıt Gazyağı, mazot, benzin gibi sıvı yakacak anlamlarına gelir. […]
  • Kronoloji Zaman bilimi. Zaman dizini anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Şefkat Sevecenlik, sevecen olma durumudur. Arapçadan dilimize geçen […]
  • Zikretmek Sözünü etmek, adını anmak anlamına gelir.  Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın