Dizginsiz

Dizgini olmayan. Aşırı olan, ölçüsüz anlamına gelir. Bu kelime genellikle dizginziz şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı dizginsiz şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

dizginziz (Yanlış kullanım)

dizginsiz (Yanlış kullanım)

dizginsiz ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bir çocuk, bir büyükten daha kuvvetle sevebilir çünkü muhayyilesi daha serbest ve dizginsizdir.” – Peyami Safa


Diğer Doğru Yazımlar

  • Radyasyon Işınım anlamına gelir. Bu kelime genellikle radyosyon şeklinde […]
  • Fısfıs Koku, ilaç vb. sıvıları püskürtmek için kullanılan araç […]
  • Modern Çağdaş. Çağcıl anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Bu günlere İçinde bulunulan zamana ve şartlara anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Sırsıklam Her yanı ıslak, çok ıslak, sırılsıklam, ıpıslak anlamına […]
  • Rağmen Rağmen kelimesi karşın anlamına gelir. Gerekli olan duruma ya […]

Yorum yapın