Doğal gaz

Başlıca bileşeni metan olan hidrokarbon gazlarından oluşmuş, genellikle petrol yataklarında ham petrolle birlikte bulunan, yakıt olarak kullanılan gaz anlamına gelir. Bu kelime genellikle doğalgaz şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı doğal gaz şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

doğalgaz (Yanlış kullanım)

doğal gaz ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Doğal gaz yer kabuğunun içindeki fosil kaynaklı bir çeşit yanıcı gaz karışımıdır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Ne var ki Aralarında aykırılık bulunan cümleleri bağlamaya yarayan bir […]
  • Tekâsüf Bir araya gelme, toplanma, sıkışma: Yoğun duruma gelme, […]
  • Adaptasyon Uyarlama anlamına gelir. Bu kelime genellikle adabtasyon […]
  • Ahım şahım Beğenilecek, değer verilecek nitelikte anlamına gelir. Bu […]
  • Yağmur Havayuvarında bulunan su buharının soğuk tabakalarda […]
  • İtaat Eskimiş bir kelimedir. Boyun eğme, buyruğa uyma, söz dinleme […]

Yorum yapın