Doğaüstücülük

Doğa yasalarıyla açıklanamayan olayların ve gerçeklerin varlığına inanmak gerektiğini ileri süren öğretiye doğaüstücülük denilir. Bu kelime genellikle doğa üstücülük şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı doğaüstücülük şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

doğa üstücülük (Yanlış kullanım)

doğaüstücülük ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Başına gelen gizemli olayları doğaüstücülük ile açıklamaya çalışıyordu.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Hamiyetperverlik Hamiyet sahibi olma anlamına gelir. Bitişik yazılmalıdır. Bu […]
  • Doğrultman Harekete yön vererek yöneten şey anlamına gelir. Matematik […]
  • Resmigeçit Geçit töreni anlamına gelir. Bu kelime genellikle resmi […]
  • Taat Allah'ın buyruklarını yerine getirme, ibadet etme anlamına […]
  • Fitopatolojik Fitopatoloji ile ilgili anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Eğilim Bir şeyi sevmeye, istemeye ya da yapmaya içten yönelme, insanı […]

Yorum yapın