Dogmacılık

Öğreti ve fikirleri araştırmadan doğru olarak kabul eden ve katı bir şekilde savunan inanış, dogmatizm anlamına gelir. Bu kelime genellikle doğmacılık şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı dogmacılık şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

doğmacılık (Yanlış kullanım)

dogmacılık ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bilmezlik ve bilgisizlik arttıkça dogmacılık da artacaktır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Gramofon Bir plağa ya da benzeri özel bir madde üzerine önceden […]
  • Halebi TDK'ye göre anlamı bir ölçü birimidir. Bu birim ile kumaş […]
  • Bu kez Bu defa anlamına gelir. Bu kelime genellikle bukez şeklinde […]
  • Okuryazar Okuma yazma öğrenmiş, okuması yazması olan (kimse) anlamına […]
  • Saçma Akla, mantığa uygun olmayan, yersiz bulunan (söz, davranış) […]
  • Hoşbeş Hoşbeş, karşınızdaki kişiye hatır sormak amacıyla söylenen ilk […]

Yorum yapın