Dogmalaştırabilmek

Dogmalaştırma ihtimali veya imkânı bulunmak anlamına gelen kelimedir. Bu kelime genellikle doğmalaştıra bilmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı dogmalaştırabilmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

doğmalaştıra bilmek (Yanlış kullanım)

dogmalaştırabilmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kendi inançlarını dogmalaştırabilmek uğruna, insanlara eziyet ediyorlar.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Vakayiname Günü gününe yazılmış olayları içine alan eser, kronik […]
  • Yanardağ Magmanın yerin içinden yüzeye doğru fışkırdığı ya da geçmişte […]
  • Dicle Irmağı Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, […]
  • Koruma Genellikle resmi kişileri korumakla görevli kimse, koruma […]
  • Mazur Mazereti olan anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Karnabahar Turpgiller ailesinden olan çiçekleri etli ve tanecikli görünen […]

Yorum yapın